پزشکی- دارویی

شرکت تولیدی رنگین کمان با استفاده از بروز ترین تجهیزات و مطابق استاندارد روز جهان در حوزه دارویی، پزشکی و غذایی توانایی تولید محصولاتی موارد زیر را دارد:

1- چاپ کاغذ مدیکال

2- پاکت های وی پک

3- ترموفورمینگ پزشکی

4- فیلم فورمینگ نرم پزشکی

5- فیلم ccp

6- فیلم فورمینگ سخت پزشکی و غذایی

7- بلیستر دارویی و غذایی

8- پوشش هیت سیل

9- کوتینگ اجرتی

10- نوار رپ

11 – درب غذایی pp/pe

12- فیلم فورمینتگ نرم پزشکی و غذایی