صنعتی

شرکت تولیدی رنگین کمان با استفاده از بروز ترین تجهیزات و مطابق استاندارد روز جهان در حوزه ی صنعتی تولید محصولاتی موارد زیر را دارد:
1- فیلم فورمینگ سخت
2- بیلیستر قطعات صنعتی
3- پوشش هیت سیل صنعتی
4- فیلم فورمینگ نرم
5- کوتینگ اجرتی